Regulamin
Regulamin sklepu internetowego SALWASPORT

1. Właściciel sklepu, dane kontaktowe

Właścicielem sklepu internetowego na stronie www.salwasport.pl jest Piotr Salwa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SALWASPORT Piotr Salwa z siedzibą w Tuchowie, ul. Leśna 31 33-170 Tuchów NIP 9930680614 oraz REGON 388070669. Właściciel prowadzi sklep internetowy.
Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem e-maila: biuro@salwasport.pl, listownie pod adresem: SALWASPORT Piotr Salwa, ul. Leśna 31 33-170 Tuchów, telefonicznie pod nr +48 731593328 lub za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie sklepu internetowego.

2. Funkcjonowanie sklepu internetowego SALWASPORT

    Sklep SALWASPORT prowadzi sprzedaż produktów i usług poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Prezentowane przez sklep produkty i usługi są produktami do których sprzedaży sklep posiada prawo.

3. Zamawianie produktów

Zamówienia klientów sklepu są przyjmowane przez stronę internetową sklepu  www.salwasport.pl. Produkty i usługi prezentowane na stronie internetowej sklepu są szczegółowo opisane. Chcąc zamówić produkt lub usługę klient zobowiązany jest podać parametry wskazane w formularzu.

4. Instrukcja robienia zakupów w sklepie internetowym

4.1.  Po dokonaniu wyboru towaru, Klient musi kliknąć ikonę  „do koszyka”.
4.2. Wybrany towar zostaje umieszczony w koszyku Klienta, widocznym w górnym prawym roku strony internetowej. By przejść do koszyka należy kliknąć ikonę „płacę”, snastępnie pokazane zostaną wybrane przez Klienta towary umieszczone w koszyku.
4.3. By zamówić wybrane towary należy kliknąć ikonę „zamawiam”, która uruchomi stronę na której należy wprowadzić dane Klienta umożliwiające realizację transakcji i wysłanie zamówienia.
4.4. Jeżeli Klient ma założone konto na stronie internetowej sklepu, po zalogowaniu się na konto udostępniane są dla Klienta dodatkowe funkcje takie jak historia dotychczasowych zamówień, podawane adresy dostaw, dostęp do wiadomości wysyłanych na konto Klienta w sklepie z informacjami o dostępnych w sklepie towarach i nowościach.
4.5. Po zaakceptowaniu wybranych towarów Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, wprowadza niezbędne dane umożliwiające wysyłkę zamówienia oraz wybiera sposób płatności.
4.6. Płatność za zamówienie może być dokonana w jeden z wybranych sposobów: przelewem na konto bankowe lub przelewem online za pośrednictwem serwisów Płatności Shoper, DotPay, PayPal, Przelewy24.pl, PayU.
4.7. Dokonanie zamówienia następuje za pośrednictwem kliknięcia ikony „Zamawiam i płacę”.
4.8. Po kliknięciu ikony„Zamawiam i płacę” lub wybraniu „Zamawiam i płacę przy odbiorze” a także po dokonaniu płatności online, Klient jest przekierowywany ponownie do strony która umożliwia mu kontynuowanie zakupów lub podsumowanie swojej aktywności na stronie serwisu internetowego.
4.9. Jeżeli klient wybrał jako formę płatności płatność online wskazaną w ust. 4.6. winien zrealizować dyspozycję płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Jeżeli na rachunek sklepu lub podmiotów pośredniczących w płatności nie wpłynie kwota za zamówienie, zamówienie nie będzie realizowane. Przed realizacją płatności Klient może w każdym momencie zrezygnować ze złożonego zamówienia wychodząc z podstrony służącej do finalizowania zamówienia. Zamówienie niezakończone płatnością nie będzie realizowane.
4.10. W celu potwierdzenia złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas rejestracji i logowania do konta zostanie przesłana wiadomość mailowa zawierająca szczegółowy nr zamówienia umożliwiający bieżące sprawdzanie  na jakim etapie jest realizacja zamówienia.
4.11. Podany przez Klienta nr telefonu lub adres poczty elektronicznej może być wykorzystany przez sklep w celu potwierdzenia złożonego zamówienia lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z jego realizacją.

5. Ceny towarów

Sklep podaje na stronie internetowej ceny towarów będące cenami brutto w polskich złotych, nie zawierające podatku VAT. Do ceny towaru nie jest wliczony koszt przesyłki, gdyż wszystkie zamówienia realizowane są online. Cena towaru podana na stronie sklepu po złożeniu zamówienia przez klienta staje się ostateczna i  nie może ulec zmianie bez względu na zmiany lub promocje wprowadzane przez sklep  SALWASPORT. Sklep SALWASPORT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów znajdujących się na stronie internetowej sklepu, wprowadzania nowych towarów jak również usuwania ze strony towarów już nie będących w sprzedaży, organizowania akcji promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego a także innych przepisów prawa.

6. Towary i ich dostępność

Towary prezentowane na stronie internetowej sklepu SALWASPORT są towarami dostępnymi w chwili ich prezentowania. W sytuacji, gdy kilku Klientów złoży zamówienie na ten sam towar powodując jego wyczerpanie, Klient lub Klienci, którzy złożą zamówienie jako ostatni zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, o braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na wyczerpanie zapasów towaru. Każdy produkt na stronie sklepu ma indywidualną informację dotyczącą dostępnej kolorystyki, rozmiaru oraz innych szczegółów a także o braku produktu w konkretnym kolorze lub rozmiarze. Produkty niedostępne nie mogą zostać zamówione. Klient może skierować do Sklepu zapytanie o produkt poprzez wiadomość e- mailową skierowaną na adres biuro@salwasport.pl.

7. Niezrealizowanie zamówienia

Jeżeli zaistnieje brak możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Klienta z powodu braków w magazynie lub z innej przyczyny niezależnej od sklepu, Klient będzie niezwłocznie informowany na adres poczty elektronicznej podany przez klienta lub telefonicznie.

8. Dostawa i realizacja zamówienia

Sklep realizuje zamówienia i dostawy tylko na terenie Polski.
Realizacja zamówienia opłacanego online następuje po otrzymaniu potwierdzenia przelewu na konto sklepu (za pośrednictwem PayPal lub PayU).

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Zamówienie może być opłacone za pomocą jednego z poniżej wskazanych sposobów:
 
 • przelewem, za pomocą tzw. szybkiego przelewu lub przelewu elektronicznego dokonywanego za pośrednictwem serwisu Blue Media;
 • przelewem tradycyjnym;
 • kartą płatniczą:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Nr rachunku bankowego podany na stronie sklepu internetowego jest właściwy do dokonywania płatności za zamawiane towary. Sklep nie wysyła do Klientów wiadomości o zmianie rachunku bankowego na który należy dokonywać płatności. Jeżeli Klient otrzyma taką wiadomość – nie jest zobowiązany do dokonania płatności, winien w takim przypadku niezwłocznie poinformować sklep o otrzymanej wiadomości i przesłać w niezmienionej formie na adres biuro@salwasport.pl.

10. Umowa sprzedaży

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu SALWASPORT nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Umowa może być zawarta w języku polskim.

11. Wykonanie umowy – termin

Dostawa zamówionego towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia, w zależności od tego, jaki wariant dostawy wybrał Klient. W przypadku braku towaru, Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia. Zamówienie jest realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 
W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

12. Dostawa - koszt

Sklep zastrzega sobie możliwość realizowania dostaw jedynie na terenie Polski.
Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy:
- dostawa do sklepu stacjonarnego: 0 zł
- przesyłka kurierska, płatność online: 15
- przesyłka pocztą – według taryfy poczty

13. Zasady odstąpienia od umowy

Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, gdy Klient jest w posiadaniu zakupionej rzeczy.
Celem wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest poinformować sklep SALWASPORT Piotr Salwa, ul. Leśna 31 33-170 Tuchów poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia woli pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Odstąpienie od umowy” a następnie fizycznego zwrotu towaru.
W sytuacji odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, sklep SALWASPORT. zwróci Klientowi otrzymaną za zwracany towar płatność wraz z kosztami wysyłki niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o zwrocie, nie później niż w terminie 14 dni.
Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki została ona uiszczona przy zakupie zwracanego towaru.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru lub potwierdzenia dokonania zwrotu.
Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie na adres ul. Leśna 31 33-170 Tuchów, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany towar zostanie zwrócony nie później niż przed upływem 14 dni.
Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy ze względu na korzystanie z rzeczy w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jej charakteru, cech i charakteru, odpowiedzialność za powyższe ponosi Klient.

14. Reklamacje

Przedmiotem sprzedaży są rzeczy nowe, wolne od wad, odpowiedzialność za wady w przypadku ich wystąpienia ponosi sklep SALWASPORT.
Towary nabyte w sklepie SALWASPORT mogą być reklamowane zgodnie z zasadami uregulowanymi przez kodeks cywilny dotyczącymi rękojmi, w terminie dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi, jeśli wada rzeczy w tym czasie zostanie ujawniona i będzie świadczyć o niezgodności towaru z umową.
Reklamacja może być złożona w sklepie SALWASPORT za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie na adres SALWASPORT Piotr Salwa, ul. Leśna 31 33-170 Tuchów za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu w zakładce Reklamacje. Składając reklamację Klient jest zobowiązany podać przyczyny reklamacji, swoje dane kontaktowe oraz dane niezbędne do zidentyfikowania zamówienia a także zobowiązany jest odesłać reklamowany towar. Składając reklamację online Klient w formularzu reklamacji online winien podać adres, spod którego kurier odbierze reklamowany towar na koszt sklepu.
Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Klienta o jej wyniku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów zakupu towaru oraz reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot towaru wraz z uzasadnieniem decyzji. Zwrot kosztów nastąpi po ustaleniu z Klientem wybranego przez niego sposobu.

15. Potwierdzenie zakupu

Sklep załącza paragon fiskalny lub fakturę VAT do każdego towaru. Za błędne dane podane przez klienta odpowiada klient.

16. Przetwarzanie danych osobowych

Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28), brak zgody uniemożliwi wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

17. Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) w celu przekazywania mu materiałów promocyjnych oraz reklamowych.

18. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest SALWASPORT Piotr Salwa, ul. Leśna 31 33-170 Tuchów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany, poprawienia oraz usunięcia.
Polub nas na
Facebooku
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl